تراز کننده سطوح

تراز کننده سطوح محصول دوجزیی تشکیل از پلیمر اکرلیکی و پودر سیمانی است که دارای قابلیت پراکندگی و جریان پذیری می باشد و فاقد انقبااض است.

تراز کننده کف به علت دارا بودن مواد چسباننده آلی پیوستگی و قدرت چسبندگی قابل توجهی در سطح زیر کار به وجود می آورد و پس از سخت شدن مقاومت بالایی در برابر نیروهای فشاری وارده کسب کرده و گردوغبار کمتری تولید می کند. تراز کردن و آماده کردن پوشش نهایی کف ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نصب سرامیک یا پارکت به هیچ عنوان نباید روی سطوح تمام شده بتن به عنوان سطح نهایی انجام گیرد پس از ترمیم بتن به عنوان سطح نهایی انجام گیرد پس از ترمیم بتن و با اجرای تراز کننده سطوح به عنوان مرحله نهایی نصب موارد فوق با کمترین هزینه زمان و مصرف چسب انجام می پذیرد از انجایی که پارکت های جدید با مواد آلی ساخته شده اند با نصب شدن بر روی آنها را از بین می برد.

بدین ترتیب که مواد پس از اینکه با یکدیگر مخلوط شدن ترکیبی منعطف و روان برای تراز کردن سطح به وجود می آورند این ترکیب به آسانی با ضخامت های تا 20 میلیمتر بر روی سطح آماده سازی شده اجرا می گردد. البته لایه های ضخیم تر تا 30 میلیمتر را هم می توان با اضافه کردن سنگدانه به اجرا در آورد.