فوق روان کننده نفتالینی زودگیر

فوق روان کننده نفتالینی زودگیر ماده کاهنده قوی آب که کارایی بتن را در حالت خمیری افزایش داده و در عین حال زمان گیرش اولیه بتن را سرعت می بخشد فوق روان کننده نفتالینی زودگیر به صورت مایع عرضه می شود مناسب جهت تولید بتن های توانمندی است که علاوه بر روانی بتن به زمان گیرش آن نیز سرعت می بخشد که این امر باعث ایجاد بتنی کاملا یکنواخت و ایجاد چسبندگی اجزا بتن تا اسلامپ 200 میلی متر می گردد.

با استفاده از فوق روان کننده نفتالین زودگیر بتنی بدست آمده به صورت خود متراکم بودهو درعین حال فاقد هر گونه جداشدگی می باشد نحوه عملکرد روان کننده نفتالین دیرگیر به این صورت که افزودنی عملکرد شیمیایی بر روی فرآیند آبگیری سیمان دارد و باعث سرعت بخشیدن به زمان گیرش بتن می شود بتن توانمند و به طور کامل روان است ولی چسبندگی اجزای آن حتی در اسلامپ 200 میلی متر بدون جداشدگی حفظ میگردد.