ترمیم و تعمیر بتن کف و سطوح بتنی

ترمیم و تعمیر بتن کف و سطوح بتنی
  • 3081
  • 1399/12/28

ترمیم و تعمیر بتن کف و سطوح بتنی

ترمیم کف و سطوح بتنی قبل از هر چیزی نیاز به تخصص و مهارت لازم دارد و افرادی که تجربه لازم تو این کار را دارند باید انجام دهند اما ما در اینجا به صورت مختصر مفید این موضوع را شرح می دهیم.

دقت کنید که نظم، ایمنی، نظافت محیط کار، حوصله، نیاز اساسی برای اجرای یک کار خوب است.

گام اول: سطح بتن را عاری از هر گونه لایه سست و چربی زدایی میکنیم.
گام دوم: باز کردن درزها و ترک ها به شکل v باز و کات کردن دور قسمت های آسیب دیده است.

نکته: چنانچه کف دارای میلگرد هست و میلگردها بیرون زدگی دارد و یا میلگرد از بین رفته دور میلگرد را خالی کرده و میلگرد زنگ زده را خارج و میلگرد جایگزین قرار دهید.
گام سوم: اعمال چسب بتن لایه پیوندی بر روی سطوحی که نیاز به ترمیم دارند، و استفاده از ترمیم کننده الیافدار بتن
نکته: ترمیم کننده بتن قبل از خشک شدن چسب لایه پیوندی اعمال کنید،

ترمیم و تعمیر بتن کف و سطوح بتنی

نکته: ترمیم کننده بتن کف چنانچه بیش از دو یا سه سانتی متر هست در دو مرحله اعمال شود.
و تا دو یا سه روز به صورت اسپری آب پاشی شود تا خوب کیورینگ شود.

گام چهارم: ساب زدن کل کف توسط دستگاه ساب زن تا کف یک دست به شما تحویل دهد گام پنجم: جارو و نظافت و خشک شدن کامل کف

گام نهایی: اعمال پرایمر بتن تا کف براق تا از مانع ایجاد گرد و غبار و باعث نظافت راحت شود.