مقالات

با توسعه صنعت ساختمان سازی و رشد تورم، نیاز به ارائه محصولی مناسب با رویکرد حصول کیفیت بالا علیرغم هزینه پایین، بیش از پیش برای بشر محسوس شده است. تا آنجاییکه رقابت در زمینه ارائه محصولات موجب ارتقای تنوع آن ها در این زمینه گردیده است. نکته ای که بسیار باید مورد توجه قرار گیرد این است که تنوع ایجاد شده در محصولات مسیر انتخاب محصول از طرف مصرف کننده را دچار انحراف نسازد. بنابراین یک تولید کننده توانمند باید قادر باشد در کنار ارائه محصولات متنوع، هم در راستای کنترل مسیر انتخاب مصرف کننده قدم بردارد و هم سعی در کاهش هزینه های آن ها در کنار کیفیت مطلوب را داشته باشد. شرکت بتن آرپوم با ایجاد طبقه بندی مناسب برای محصولات خود و به کارگیری مسئولین فروش مجرب این امر را آسان ساخته و با تمام توان در راستای رضایت مشتریان قدم بر میدارد.