ماستیک و مواد درزبندی بتن

بررسی انواع درزها و اجرای انواع ماستیک های درزبندی

 

درزها در روی بتن برای آزادی بیشتر حرکت دال در مقابل تغییرات حجم در اثر جمع شدگی تغییرات دما و اختلاف رطوبت می باشد که هدف اصلی این امر مان از ایجاد ترک و دیگر خرابی های مرتبط با ورود جریان آب است حال در این مطالعه به برخی از پارامترهای مهم هر دسته از مواد درزگیر و ایجاد درز در بتن مورد بررسی خواهیم داد تا بتوانیم عمر بتن را افزایش دهیم.

انواع درز در روسازی بتنی و عملکرد آنها

انواع درزهای موجود در روسازی های بتنی به پنج دسته کلی زیر طبقه بندی می شوند:

  • درزهای انقباضی عرضی
  • درزهای طولی
  • درزهای اجرایی
  • درزهای انبساطی
  • درزهای جداسازی

طبقه بندی کلی مواد درزگیر

انواع مواد درزگیرها و ماستیک ها به صورت کلی به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

  • مواد درزگیر و ماستیک با اجرا به صورت گرم
  • مواد درزگیر و ماستیک با اجرا به صورت سرد
  • مواد درزگیر خمیری تک جزئی بر پایه پلی یورتان
  • درزگیرهای پیش ساخته (درزگیرهای فشاری)

جهت آشنایی بیشتر با انواع ماستیک و مواد درزبندی میتوانید مقالات زیر را مطالعه نمایید.