تفاوت روان کننده و فوق روان کننده و ابر روان کننده بتن

تفاوت روان کننده و فوق روان کننده و ابر روان کننده بتن
  • 1193
  • 1399/12/28

تفاوت روان کننده و فوق روان کننده و ابر روان کننده بتن

روان کننده بتن جزو اولین مواد افزودنی بتن بوده که بر پایه لیگنو سولفونات هست و برای بتن های ب کار می­رود که نسبت آب به سیمان در هر متر مکعب بیش از 0.45 بوده

اما فوق روان کننده بتن دومین نسل روان کننده ها هستند که بر پایه نفتالین می باشند و برای بتن های بکار می­روند که نسبت آب به سیمان آنها 0.4 تا 0.45 باشد

آخرین نسل ابر روان کننده بتن که بر پایه کربوکسیلات می باشد و برای بتن ریزی حجیم و جاهایی که تراکم میلگرد بالا باشد استفاده میشود و گاها به عنوان رزین سنگ مصنوعی نیز با غلظت بالا استفاده میشود توجه داشته باشید که آخرین نسل فوق روان کننده بتن قیمت  به مراتب بالاتری به بقیه دارد.