روان کننده پایه لیگنوسولفونات BR-LD101

روان کننده پایه لیگنوسولفونات BR-LD101
 • 83
 • 1399/12/25

فوق روان کننده لیگنوسولفونات دیرگیر BR-LD101

BS 5075 PART1 , ASTM C494 TYPE A,B,D

ماده کاهنده آب و افزایش دهنده کارایی بتن می باشد که در عین حال مدت زمان کارایی بتن را نیز افزایش می دهد فوق روان کننده دیر گیر به صورت محلول قهوه ای رنگ بوده که به سرعت در آب پخش میشود  و ذرات ریز موجود در مخلوط بتن را پخش کرده و سبب می شود که آب موجود در مخلوط به نحوه  موثری تری عمل کند هم چنین مصرف این محصول موجب بهبود یکپارچگی بتن می گردد بدین ترتیب با مقدار آب یکسان در مخلوط روانی بیشتری در بتن حاصل می شود و می توان از مزیت کاهش آب و افزایش مقاومت بهره مند شد. 

مزایا 

 • کاهش دهنده میزان آب 
 • افزایش قابل ملاحظه مقاومت بتن در سنین مختلف
 • کاهش نفوذپذیری
 • افزایش دوام 
 • میزان آب انداختگی بتن و جدایی سنگدانه هار را به حداقال ممکن می رساند 
 • جلوگیری از به وجود آمدن ترک های سطحی 
 • افزایش مدت زمان کارایی 

کاربرد

 • جهت افزایش میزان تاثیر آب مصرفی 
 • بتن ریزی حجیم 
 • بتن ریزی در هوای گرم 
 • دستیابی به مقاومت مدنظر 
 • بتن ریزی با استفاده از پمپ 
 • ساخت بتن در مناطق گرمسیر 
 • میزان مصرف 
 • 0.4 تا 1.5 درصد وزن سیمان مصرفی 

روان کننده پایه لیگنوسولفونات BR-LD101

مشخصات 

حالت فیزیکی

مایع

رنگ

قهوه ای

وزن خالص برحسب کیلوگرم در سانتی متر مکعب

1.18

یون کلر

کمتر از 0.1 درصد وزنی

ph

7، 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگهداری

در ظروف اولیه نگهداری کنید به دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود و دمای محیط  10 تا 30 درجه سانتی گراد باشد مدت زمان مصرف ژل میکروسیلیس 12 ماه پس از تولید است.