الیاف پلی پروپیلن

به عنوان ماده افزودنی جهت کنترل ترک ها به مخلوط بتنی اضافه می گردد الیاف پلی پرو پیلن آبدوست نبوده در نتیجه آب جذب نمی کنند و مخرب نیز نمی باشد.

همچنین این الیاف ها ازطریق پلیمریزاسیون پروپیلن به صورت یک پلیمر خطی بعد از پیدا شدن کاتالیست زیگلرناتا تولید می شوند علاوه بر آن این دسته از الیاف ها در برابر مواد قلیایی شیمیایی و کلرایدها مقاوم هستند و خاصیت انتقال حرارتی کمی دارند الیاف پلی پروپیلن نیاز به آب تازه ندارد و مزاحمتی برای ترکیب سیمان با آب ایجاد نمیکند. این ماده به صورت تک رشته های و در دو اندازه موجود می باشد نوع 12 میلیمتر برای بتن و نوع 6 میلیمتری برای پلاستر یا ملات به کار می رود و از ان برای جلوگیری از تشکیل ترک های ریز ناشی از انقباض بتن خشک شدن زودرس یا سنوات زود هنگام دما استفاده میشود این اقدامات جهت بهره برداری بهینه از خصوصیات ذاتی مواد سیمانی سخت شده انجام می گردد.