فوق روان کننده کربوکسیلاتی ابر روان کننده بتن

آخرین و سومین نسل فوق روان کننده ها هستند که بر پایه کربوکسیلات می باشد و آن را ابرروان کننده بتن نیز می نامند و گاها به صورت رزین سنگ مصنوعی نیز با غلظت بالا استفاده می شود این فوق روان کننده کربوکسیلاتی بتن برای بتن هایی استفاده می شود نسبت آب آنها 0.4 باشد و یا گاه در شرایط آزمایشی کمتر، و از این رو فوق روان کننده ها می توان برای بتن خودتراز و بتن ریزی های حجیم استفاده کرد چرا که خیلی به صرفه تر از دو نسل قبل خود هست و ما می توانیم با استفاده از همان مصرف قبل اسلامپ بالاتری (روانی) و حتی مقاومت بالاتر را کسب کنیم و همین باعث کاهش میزان مصرف هم در آب و هم فوق روان کننده، هزینه حمل و نقل، و …. می شود.

فوق روان کننده کربوکسیلاتی امروزه خیلی بیشتر از دیگر رقبای خود فرا گیر شده و تولید کننده و مصرف کنندگان نیز آن را تایید می کنند اما درباره میزان مصرف آن اختلاف نظر دارند چرا که شرکت های تولید کننده با کیفیت های گوناگون در اختیار مشتری قرار می دهند اما شما باید بدونید که هر چه محصول شما میزان مصرف مواد جامد بیشتری داشته باشد کیفیت بهتری دارد و روانی بیشتری به شما می دهد اما از این نباید گذشت حداقل در هر مملکتی به ازای جنس خوب پول خوبی هم باید بدید.