ماستیک ضد حلال

ماستیک ضد حلال یک ماستیک گرم ریز تک جزئی می باشد که دارای خاصیت کشسانی در مقابل انواع حلال ها و مواد نفتی و سوخت ها کاملا مقاوم است ماستیک ضد حلال بر پایه کولتار که به صورت گرم اجرا، اجرا می شود و جهت پر کردن و عایق کردن درزهای انبساطی افقی و عمودی و همچنین بر روی درزها غیر ثابت سطوح بتنی اجرا می شود.