مکمل بتن، دوغاب ژل میکروسیلیس

مکمل بتن میکروسیلیس تشکیل شده از دو محصول فوق روان کننده و میکروسیلیس می باشد که به مراتب قیمت پایین تری از ژل میکروسیلیس و قیمت بالاتری از فوق روان کننده ها دارد تقریبا میشه گفت محصولی بین ژل میکروسیلیس و فوق روان کننده است و زمانی استفاده می شود که فرد بخواهد فوق روان کننده را در کنار پودر میکروسیلیس استفاده کند.

مکمل بتن یا همان دوغاب ژل را به عنوان یک محصول آببندی و نفوذناپذیر کننده نیز نام برد چرا که به خاطر پودر میکروسیلیسی که درخود دارد فضاهای ریز بین دانه بندی بتن را پر کرده مقاومت بتن را نیز افزایش میدهد.

کیفیت مکمل بتن میکروسیلیس نیز در بازار با توجه به فوق روان کننده های که در آن استفاده می شود متغییر است چون گاه فوق روان کننده لیگنو سولفونات، گاه فوق روان کننده نفتالین و گاه فوق روان کننده کربوکسیلات با پودر میکروسیلیس ترکیب میشود که این را از روی تجربه با مواد افزودنی بتن و شرایط آزمایشگاه ای تشخیص داد.

گاها دیده شده که این محصول را شرکت ها تولید کننده و عرضه کننده به دو شکل زودگیر و دیر گیر نیز به  درخواست مشتری روانه بازار کرده اند.