چسب کاشی ویژه

چسب کاشی ویژه چسب کاشی اصلاح شده با لغزش کاهش یافته و زمان باز گسترش یافته با قابلیت تغییر شکل می باشد چسب کاشی آرپوم متشکل از سیمان مقاوم به همراه افزودنی های تقویت کننده چسبندگی و فیلرهای معدنی می باشد که تنها با اضافه نمودن آب آماده مصرف می گردد.

با خمیر حاصلاز چسب کاشی ویژه می توان مصالحی با وزن کمتر از 40 کیلوگرم در متر مربع را بدون نیاز به مهار اضافی بر روی سطوح مناسب نصب نمود.