آب بندی فشار مثبت و فشار منفی چیست؟

آب بندی فشار مثبت و فشار منفی چیست؟
  • 2919
  • 1399/12/28

آب بندی فشار مثبت و فشار منفی چیست؟

اصطلاحات تخصصی هستند که معمولا افراد با تجربه و مهندسین برای آب بندی بکار می­برند و برای آنها کاملا واضح است اما برای این که برای شما هم این قضیه روشن شود.

آب بندی فشار مثبت

گاها برای شما پیش اومده که استخر و یا مخزنی را می­خواهید از داخل به خارج آب بندی کنید و خارج آن انقدر حائز اهمیت نیست که هزینه کنید و فشار آب از داخل به خارج که به این امر میگن فشار مثبت که شامل استخر های خارج از زمین و مخازنی که بیرون از زمین هستند.

آب بندی فشار منفی

معمولا در پارکینگ های طبقاتی و چاله آسانسورها این موضوع مطرح میشه که فشار آب از خارج از ساختمان وارد میشود و باعث خیس شدن دیوارها می­شود که هزینه هنگفتی برای ساکنین ایجاد میکند پس هرگونه رطوبت یا ورود نم یا آب را از خارج می­توان فشار منفی نامید.

همزمانی آب بندی فشار مثبت و آب بندی فشار منفی

بله گاهی اوقات لازم میشه ما هر دو اینکار یا اصطلاح و کنارهم بزاریم چرا که شرایط طوری رقم میخوره هر دو کار در یک مخزن یا استخر انجام داد اما سوال اینجاست کجا؟ چرا؟
جواب ساده­ مخازن و استخر های که درون زمین قرار دارند و یا در یکدیگرند چرا که هم فشار آب داخل و هم فشار آب از خارج بر روی آنها تاثیر میگذارد. پس لازمه کار که از هر دو طرف بحث آب بندی انجام بشه، که بازهم تجربه و سلیقه و نظافت کاری روی عملکرد و پاسخگویی کار شما تاثیر به سزایی دارد.