زودگیر بتن مایع BR-ZM04

زودگیر بتن مایع BR-ZM04
 • 1407
 • 1399/12/25

زود گیر بتن مایع BR-ZM04 

جهت کاهش زمان بتن استفاده می شود این ماده زمان گیرش سیمان را کاهش و باعث کسب مقاومت زودرس اولیه می گردد و هم چنین می تواند دور ریز مصالح بتنی را در بتن پاششی به میزان قابل توجهی کم کند. زودگیر مایع بر پایه مواد رزینی می باشد و مکانیزم عملکرد آن بر خلاف زودگیرهای معمولی بر پایه شوک الکتریکی به بتن نمی باشدبه همین خاطر مقاومت نهایی بتن را حداقل 10 درصد افزایش میدهد.

مزایا زود گیر بتن مایع BR-ZM04 

 • کاهش زمان باز کردن قالب ها 
 • جلوگیری از یخزدگی در هوای سرد 
 • امکان نفوذناپذیر و بار گذاری سریع سازه 
 • حصول مقاومت فشاری و زودراس در سنین اولیه بتن 
 • افزایش انسجام 
 • کاهش نفوذپذیری بتن

مصارف زود گیر بتن مایع BR-ZM04 

 • بتن ریزی در هوای سرد
 • اجرای بتن در سطوح شیبدار
 • بتن ریزی با قالب لغزنده 
 • ساخت قطعات بتنی پیش سلخته 
 • ترمیم سطوح بتنی 
 • ساخت بتن های پر مقاومت 

زودگیر بتن

مشخصات زود گیر بتن مایع BR-ZM04 

حالت فیزیکی

مایع

رنگ

مایل به زرد

وزن مخصوص برحسب کیلوگرم در سانتی متر مکعب

1.35

یون کلر

ندارد

PH

6  یا 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان مصرف زود گیر بتن مایع BR-ZM04 

1.5 الی 2 درصد وزن سیمانی در متر مکعب

نگهداری زود گیر بتن مایع BR-ZM04 

به دور از نور خورشید و در بسته های اصلی نگه دارید تاریخ مصرف یکسال پس از تولید.