زودگیر بتن پودری BR-Z02

زودگیر بتن پودری BR-Z02
 • 2082
 • 1399/12/25

زودگیر پودری،BR-Z02

عملکرد اصلی زودگیر پودری، زودگیر بتن افزایش روند کسب مقاومت در بتن و ملات است. این محصول به صورت پودری است و با آب و سیمان واکنش شیمیایی انجام داده و موجب تسریع در افزایش مقاومت های اولیه بتن می گردد و همچنین از بتن در برابر تغییرات سریع دما محافظت می کند. 
با استفاده از زودگیر پودری به محض اینکه بتن به دیواره و یا سقف اتصال پیدا کرد هیدراتاسیون آن آغاز میشود در طی این فرآیند با حرارت تولید شده سرعت گیرش حدود 80 درصد افزایش پیدا میکند و گیرایی در چند ثانیه بعد از مخلوط نموئن شروع میشود مواد موجود در این محصول مانند یک کاتالیزور در واکنش های هیدراتاسیون عمل میکند.  

مزایا زودگیر پودری،BR-Z02

 • کاهش زمان باز کردن قالبها
 • جلوگیری از یخزدگی در هوای سرد
 • کاهش خطرات ناشی از تغییرات سریع دما 
 • تسریع در روند کسب مقاومت اولیه و در نتیجه آمادگی جهت بار گذاری سریع
 • کاربرد زودگیر پودری،BR-Z02
 • بتن ریزی در هوای سرد
 • اجرای بتن در سطوح شیبدار
 • درمواردی که نیاز به گیرش سریع است
 • مواردی که نیاز به کاهش زمان حفاظت از بتن

مشخصات زودگیر پودری،BR-Z02

حالت فیزیکی

پودر

رنگ

سفید مایل به خاکستری

وزن مخصوص برحسب کیلوگرم در سانتی متر مکعب

1.02

یون کلر

ندارد

PH

6  یا 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش استفاده زودگیر پودری،BR-Z02

کافی است مقدار تعیین شده نسبت به وزن سیمان مصرفی را اول به صورت خشک با سیمان مخلوط کرده سپس ملات یا بتن خود را آماده کنید.

زودگیر بتن

میزان مصرف زودگیر پودری،BR-Z02

3 الی 7 درصد وزن سیمان مصرفی 

نگهداری زودگیر پودری،BR-Z02

در بسته بندی اصلی خودش نگهداری شود مدت زمان مصرف 12 ماه میباشد.