فوم بتن BR-FB
 • 46
 • 1399/12/25

فوم بتن BR-FB

ماده ای که به نام های بتن سبک سلولی و یا بتن با چگالی کم شناخته میشود و تشکیل شده از مایع پروتئین است که با روش های معمول مخلوط سیمان و ماسه و آب حباب های هوا را ایجاد مینماید و با ایجاد کف زیاد در بتن با ملات سیمان باعث افزایش حجم آن میگردد. از این محصول در جهت تولید بتن های CLC وشیب بتنی و ... استفاده می گردد.

مزایا فوم بتن  BR-FB

 • کاهش وزن مرده 
 • عایق در مقابل گرما سرما و صدا 
 • کاهش هزینه سرمایه گذاری و ساخت وساز
 • کاهش مصرف انرژی 
 • افزایش مقاومت در برابر سیکل ذوب و انجماد
 • افزایش مقاومت در برابر آتش سوزی 
 • کاهش ترک های جمع شدگی بتن
 • قابل استفاده همزمان با کاهنده آب بتن

فوم بتن BR-FB

کاربرد فوم بتن  BR-FB

 • انواع کف سازی های سبک وشیب بندی 
 • تولید بلوک ها و قطعات سبک بتنی CLC

مشخصات

حالت فیزیکی: مایع
رنگ: بی رنگ
وزن مخصوص: gr/cm3 1.05

8-9 :ph

یون کلر: در محدوده ی استاندارد

نقطه انجماد: -4 C

روش کار فوم بتن  BR-FB 

در فوم ژنراتور فوم را با بخشی از آب بتن مخلوط نموده و فوم حاصل را به مخلوطی که با باقی مانده آب ساخته شده اضافه کنید.

میزان مصرف فوم بتن  BR-FB

بین 0.5 تا 1 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب بتن سبک یا فوم بتن می باشد.

نگهداری فوم بتن  BR-FB

در بسته بندی اولیه و در دمای 10 تا 30 درجه سانتی گراد و به مدت 6 ماه نگداری شود.