فوق روان کننده بتن لیگنو سولفونات

فوق روان کننده لیگنو سولفونات بر پایه لیگنو سولفونات میباشند و جز اولین نسل فوق روان کننده های بتن می باشد که استفاده می شده اما امروزه برای بتن های بکار می رود که نسبت آب به سیمان آنها بیشتر از 0.45 باشد چرا که نسبت به فوق روان کننده های نفتالینی و فوق روان کننده های کربوکسیلاتی روانی (اسلامپ) کمتری به شما می دهد . روان کننده لیگنو سولفونات به مراتب قیمت پایین تری هم دارد اما درست است که روان کننده کم کم از به دست فراموشی سپرده میشود. درست هست برای بتن ریزی حجیم بکار گرفته نمیشه اما هنوز کارایی خود را در بتن ریزی های معمولی و ساختمان دارند چرا که با حداقل هزینه و میزان مصرف  اسلامپ مورد نیاز که تا عدد 14 باشد را به شما میدهد

استاندارهای موجود در کشور و جهان را برای یک روان کننده بدست آورده، مقاومت بتن شما را بین 5 الی 7 درصد افزایش می هد چرا که باعث کاهش آب مصرفی در بتن میشود و نیاز کمتری به ویبراتور دارید و تراکم بتن میبره بالا و همین امر سبب می شود تا بتن شما نفوناپذیر شود و رضایت کارفرما و پیمانکاران را دارد.