7 روز مهلت بازگشت کالا
  • 391
  • 1402/6/8

در صورت عدم علاقه و یا تغییر نظر مشتری، امکان بازگشت رایگان کالا به مدت 7 روز پس از دریافت کالا امکان پذیر است. رعایت شرایط زیر به منظور استفاده از شرایط بازگشت 7 روزه الزامی است:

 استفـــاده نکــردن از کالا
 بــاز نشــدن پلمــپ کالا
 مخدوش نشدن بسته بندی کالا
 مخـــدوش نـشــــدن بارکـــــد کالا
 
مغایرت در ارسال کالای خریداری شده
در صورت مشاهده هرگونه مغایرت بین محصول خریداری شده و محصول دریافتی، لازم است حداکثر تا زمان یک روز کاری پس از دریافت کالا مغایرت را به اطلاع واحد بازگشت شرکت  بتن آرپوم رسانده و نسبت به بازگشت کالا اقدام گردد. بدیهی است که پس از گذشت زمان مشخص شده (یک روز کاری) مسئولیتی متوجه شرکت  بتن آرپوم نخواهد بود.

 

کالای دارای آسیب فیزیکی
در صورت مشاهده هرگونه آسیب دیدگی فیزیکی بر روی دستگاه و یا در بسته بندی، لازم است حداکثر تا زمان یک روز کاری پس از دریافت کالا، ایراد و آسیب را به اطلاع واحد بازگشت شرکت  بتن آرپوم رسانده و نسبت به بازگشت کالا اقدام گردد. بدیهی است که پس از گذشت زمان مشخص شده (یک روز کاری) مسئولیتی متوجه شرکت  بتن آرپوم نخواهد بود.

 

کالاهای معیوب و یا دارای مغایرت با محتوای سایت
در صورت مشاهده هرگونه اشکال فنی (در صورت عدم استفاده کاری) در دستگاه و یا وجود مغایرت محصول خریداری شده با محتوا و اطلاعات مندرج در سایت حداکثر تا زمان دو روز کاری پس از دریافت کالا، مغایرت را به اطلاع واحد بازگشت شرکت  بتن آرپوم رسانده و نسبت به بازگشت کالا اقدام گردد. بدیهی است که پس از گذشت زمان مشخص شده (دو روز کاری) مسئولیتی متوجه شرکت  بتن آرپوم  نخواهد بود.

سایر قوانین و مقررات خرید آنلاین