واترپروف آب بندی نما

واترپروف آب بندی نما پوشش مناسب جهت حفاظت و جلوگیری از نفوذ آب و دیگر املاح خورنده به نمای ساختمان میباشد. نمای ساختمان در معرض عواملی مانند باد، باران، رطوبت، سرما، گرما و اشعه ماورای بنفش قرار دارد که هر یک از آنها می تواند موجب کاهش دوام و افزایش هزینه تعمیرات و نگهداری می شود. به علاوه از نظر نقش، بافت و زیبایی نمای ساختمان نیز همواره مورد توجه است.

با توجه به اینگه برخی از عوامل فوق در نمای ساختمان نیز اثر میگذارند، این محصول بدون ایجاد تغییر رنگ در سطح زیر کار با استفاده از خاصیت مویینگی زیرآیند به درون لوله های مویین مقاطع مورد اجراء نفوذ می نماید و سطح زیر کار را در برابر نفوذ آب گردو غبار و دیگر عوامل جوی محافظت منماید به طور کلی جهت حفاظت از نمای داخلی و خارجی می توان با استفاده از واترپروف آب بندی نما به منظور بهبود دوام و افزایش پایداری در برابر عوامل جوی استفاده نمود.