چسب بتن

چسب بتن مایع غلیظ تک جزئی بر پایه پلیمری با حالت امولسیونی و رزینهای اصلاح شده می باشد. این محصول آماده مصرف بوده و با هدف افزایش چسبندگی و توسعه اتصال محکم جدید به قدیم و آب بندی و ملات مورد استفاده قرار میگیرد.

چسب دارای ویژگی ربایش مخصوص چسبندگی بالا می باشد و همچنین باعث نفوذناپذیری بتن یا ملات می گردد. طراحی چسب به گونه ای است که از آن به عنوان پیوند دهنده ملات های پایه سیمانی و به عنوان پرایمر برای ملات های تعمیری و به عنوان پوشش معمل آورنده برای ترک های زود رس وصله های تعمیری به کار میرود.

برای مصرف در ملاتهای که به طور دائم خیس بوده یا غرقاب باشند چسب آب بندی توصیه می گردد.