عایق قیری امولسیونی

عایق قیری امولسیونی

عایق رطوبتی امولسیونی نفوذ آب به ساختمانهای باعث خوردگی رویه های می شود که در قسمتهای حمل کننده ساختمان قرار می گیرند و از ظرفیت حمل می کاهند. آب باعث خوردگی و ترک خوردگی بتن می شود. کاربرد عایق آب با جلوگیری از نشت آب از پشت بام ها و همچنین محافظت از باکتری ها…

Details
سخت کننده بتن

سخت کننده بتن

سخت کننده بتن ترکیب شیمیایی بصورت آماده برای استفاده است که شفاف بوده و معمولا روی کف بتنی  تازه اعمال می شود. سخت کننده بتن به منافذ بتن جذب شده و با نمک های کلسیم واکنش نشان می دهد. این واکنش باعث می شود تا سطح بتن متراکم تر شده و میزان تخلخل بتن بصورت…

Details
پودر سخت کننده بتن

پودر سخت کننده بتن

سخت کننده سطح بتن پودر سخت کننده های بتن یک درزگیر پایدار و شفاف است که از بتن زیرین در برابر آسیب های ناشی از سایش و مواد آلاینده محافظت می کند. سخت کننده بتن مایع هنگامی که روی منافذ نفوذی بتن اعمال می شوند ، یک واکنش شیمیایی ایجاد می کنند. سخت کننده بتن…

Details
چسب کاشی پودری

چسب کاشی پودری

چسب پودری کاشی ترکیب چسب کاشی از ماسه های ریز ، سیمان و مواد افزودنی است که به طور خاص برای بهبود روند کاشی کاری، آماده و فرموله شده است.  چسب کاشی پودری با آب مخلوط می شود ، پس از خشک شدن کاملا ضد آب و ضد رطوبت است. می توان از چسب های…

Details